TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Mễ A Luân

Giới thiệu

Các sai lầm của thuyết “chữ Hán ưu việt”

Đã nhiều năm nay, thuyết “chữ Hán ưu việt” rất thịnh hành ở Trung Quốc. Thuyết này trái ngược nghiêm trọng với các nguyên lý khoa học kỹ thuật, gây ra sự ngộ nhận lớn trong xã hội, và cho sự phát ...

14/08/2017 08:15 - Mễ A Luân