TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Mike Ducker

Giới thiệu

Mike Ducker là chuyên gia được SECO EP (một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp toàn cầu của Thuỵ Sỹ) mời sang Việt Nam. Ông hiện đang hỗ trợ 13 nước phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của mình. Mike Ducker cũng là người triển khai Chương trình khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Program – GEP) ở Ai Cập. Thông qua chương trình này, ông đã hỗ trợ thành lập 149 công ty.

Xây dựng cộng đồng mentor

Sáu năm trước, tôi bắt đầu nhận thức một cách rõ ràng rằng nền tảng của bất kì hoạt động, chương trình hay tổ chức khởi nghiệp nào cũng là sự liên kết giữa những doanh nhân khởi nghiệp trẻ tuổi với ...

20/02/2017 14:41 - Mike Ducker

Những lý do thực sự khiến những nhà khởi nghiệp cần một mentor

Nhiều startup nghĩ rằng các mentors là những đại gia nào đó một ngày sẽ xuất hiện và thay đổi cuộc đời họ. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có các nhà khởi nghiệp mới có thể thay đổi cuộc đời họ và tạo ra ...

28/06/2016 00:00 - Mike Ducker

Năm bài học cho các mentor

Đầu tiên, tôi phải thú nhận rằng, hơn một thập kỷ trước, khi bắt đầu thiết kế các chương trình kinh doanh cho các doanh nghiệp, tôi đã tự hình dung ra cách để giúp các nhà khởi nghiệp rồi dựng ra một ...

08/05/2016 07:18 - Mike Ducker