TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 2 năm 2019
Không có ảnh

Minh Châu

Giới thiệu

Bài học của Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khiến chúng ta phải đánh giá lại những nhận định thông thường về khuyến khích khởi nghiệp trong trường đại học.

Dạy khởi nghiệp trong trường đại học

Bài học của Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khiến chúng ta phải đánh giá lại những nhận định thông thường về khuyến khích khởi nghiệp trong trường đại học.

28/06/2018 09:43 - Minh Châu