TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Không có ảnh

Minh Thuận

Giới thiệu

Ngày 19/12, Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) đã tổ chức hội thảo để công bố những bước đầu nghiên cứu về chính sách phát triển các mô hình tài chính cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu này, dựa trên kinh nghiệm tài trợ của IPP2 và các tổ chức quốc tế, sẽ đưa ra những thực chứng cho những nhà hoạch định chính sách. Theo chị Trần Thị Thu Hương, giám đốc IPP2, nghiên cứu này có thể hướng đến việc thay đổi tư duy chấp nhận rủi ro trong khu vực côn

Công cụ cho khởi nghiệp tại Việt Nam: Nhiều nhưng chưa tận dụng được

Ngày 19/12, Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) đã tổ chức hội thảo để công bố những bước đầu nghiên cứu về chính sách phát triển các mô hình tài chính cho hệ sinh thái ...

04/01/2018 08:00 - Minh Thuận