TiaSang
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Không có ảnh

D. I. Blokhintsev

Giới thiệu

Những vị khách đáng nhớ của Obsnink*

Không lâu sau khi đi vào vận hành, nhà máy điện hạt nhân Obsnink đã trở thành “thánh địa Mecca” của những người quan tâm đến ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

13/09/2019 11:22 - D. I. Blokhintsev