TiaSang
Thứ 7, Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Không có ảnh

Neal Koblitz

Giới thiệu

Giáo sư Toán học tại Đại học Washington và là giáo sư danh dự tại Viện nghiên cứu Mật mã Ứng dụng tại Đại học Waterloo.

Thi trắc nghiệm gây nhiều tranh cãi ở Mỹ

Một hạn chế của các đề thi trắc nghiệm là nó thất bại trong việc chuẩn bị cho học sinh đối diện với phương thức giải quyết vấn đề mà họ sẽ bắt gặp trong các lớp toán, khoa học và trong những nghề ...

16/11/2016 14:39 - Neal Koblitz