TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 3 năm 2019
Không có ảnh

Nguyễn Bỉnh Quân

Giới thiệu

Sáng tạo nghệ thuật: Tiền đâu ?

Ngày nay bất kì sự sáng tạo nghệ thuật ở phân mảnh nào cũng bắt đầu bằng tiền và kết thúc bằng tiền theo quy luật thị trường.

25/02/2018 08:00 - Nguyễn Bỉnh Quân