TiaSang
Thứ 6, Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Đăng Dung

Giới thiệu

GS. TS Nguyễn Đăng Dung hiện giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đọc sách “Bàn về Quốc hội và những thách thức của khái niệm”

Cuốn sách Bàn về Quốc hội và những thách thức của khái niệm* là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một chuyên gia đầy ...

06/09/2017 10:18 - Nguyễn Đăng Dung