TiaSang
Thứ 5, Ngày 26 tháng 4 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Đặng Tuấn Minh

Giới thiệu

Người sáng lập tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Kisstartup.

Mentor trong khởi nghiệp: Hơn cả một người bạn

Gần đây, cùng với trào lưu khởi nghiệp đang tạo ra sức hút mạnh mẽ với cộng đồng, những khái niệm như Mentor, Mentee, Coach cũng nổi lên. Nhiều người trong chúng ta hẳn biết rằng, mentor quan trọng ...

11/01/2016 11:27 - Nguyễn Đặng Tuấn Minh