TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Siu Hrill

Giới thiệu

Du lịch – một ngành từ lâu được coi là công nghiệp không khói, một ngành mũi nhọn của Việt Nam. Có thể vì lý do đó, nên giống như nhiều quốc gia phát triển khác, chúng ta đang cố gắng phát triển du lịch bằng mọi giá, đặt du khách vào trung tâm của sự phát triển.

Đổi mới sáng tạo trong du lịch: Loay hoay tìm cái mới

Du lịch – một ngành từ lâu được coi là công nghiệp không khói, một ngành mũi nhọn của Việt Nam. Có thể vì lý do đó, nên giống như nhiều quốc gia phát triển khác, chúng ta đang cố gắng phát triển du ...

26/03/2019 09:13 - Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Siu Hrill