TiaSang
Thứ 4, Ngày 25 tháng 4 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Hải Yến

Giới thiệu

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến: Là một trong những nhà nghiên cứu và chuyên viên bảo tàng đầu tiên của mỹ thuật Việt Nam. Bà là chuyên gia sưu tầm tranh của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, bà giảng dạy bộ môn “Lịch sử mỹ thuật” tại: Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng Truyền hình, Trung tâm trao đổi nghệ thuật của Bộ Ngoại giao. Các sách đã xuất bản: Họa sĩ Tô Ngọc Vân; Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh; Phác thảo chân dung mỹ thuật Sài Gòn...

Alix Aymé có phải là cô giáo của danh họa Nguyễn Gia Trí?

Trong các nghiên cứu về danh họa Nguyễn Gia Trí, lác đác có vài nhận xét: Nguyễn Gia Trí chịu ảnh hưởng từ nữ họa sĩ người Pháp Alix Aymé thời cận đại (Mỹ thuật Đông Dương). Vậy Alix Aymé là ai?

09/12/2016 15:20 - Nguyễn Hải Yến