TiaSang
Thứ 6, Ngày 26 tháng 5 năm 2017
Không có ảnh

Nguyên Hạnh

Giới thiệu

Không nên đánh đồng startup với khởi nghiệp

Theo các nghiên cứu về startup trên thế giới, mẫu số chung cho các startup không nằm ở lĩnh vực kinh doanh hay tiền vốn họ cần để cạnh tranh mà chính là ở khả năng “tăng trưởng nhanh” về khách hàng ...

26/12/2016 15:46 - Nguyên Hạnh