TiaSang
Thứ 7, Ngày 26 tháng 5 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Hữu Đức

Giới thiệu

GS. TS chuyên ngành vật lý chất rắn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Không nên coi nhẹ công bố trong nước

Các bài báo được công bố trên các các tạp chí quốc tế uy tín, có hệ số ảnh hưởng cao là các bài báo có chất lượng, có phát hiện quan trọng, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta coi nhẹ việc xuất bản ở ...

09/05/2017 13:40 - Nguyễn Hữu Đức