TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 1 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Huy Hoàng

Giới thiệu

Trầm cảm sau sinh phổ biến tới mức nào?

Có tới 12% đến 20% phụ nữ có triệu chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc kết hợp các rối loạn này trong hoặc sau thai kỳ. Điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất ...

15/06/2017 15:10 - Nguyễn Huy Hoàng