TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Mạnh Quân

Giới thiệu

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (Bộ KH&CN)

Có phải chỉ là do năng suất lao động thấp?

Năng suất lao động không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta thấp và nâng cao năng suất lao động không nhất thiết phải là mục tiêu cho mọi giai đoạn phát triển ...

21/09/2016 09:39 - Nguyễn Mạnh Quân