TiaSang
Chủ nhật, Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Không có ảnh

Nguyễn Mạnh Tiến

Giới thiệu

Ma thuật thương mại ở chợ làng

Trong ba không gian công quan trọng hơn cả của làng Bắc Bộ truyền thống thì hai không gian công thuộc về tôn giáo: đình và chùa, không gian công còn lại thuộc về thế tục: chợ. Dù được thiết lập để ...

12/11/2017 10:09 - Nguyễn Mạnh Tiến