TiaSang
Thứ hai, Ngày 1 tháng 5 năm 2017
Không có ảnh

Nguyễn Minh Nhị

Giới thiệu

Nguyên chủ tịch tỉnh An Giang

Việt Nam học Campuchia làm lúa gạo !

“Để tìm ra lối thoát cho lúa gạo Việt Nam, mới đây tỉnh Sóc Trăng đã cử đoàn cán bộ sang Campuchia học tập kinh nghiệm. Đi cùng đoàn còn có GS.TS Võ Tòng Xuân, nhà nông học hàng đầu Việt Nam” (Báo ...

28/12/2016 08:27 - Nguyễn Minh Nhị