TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Minh Tân

Giới thiệu

Phó trưởng phòng KH&CN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; là người đưa TRIZ thành môn học chính khóa cho sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Sáng tạo theo trường phái TRIZ: Chông gai nhưng hấp dẫn

Lịch sử phát triển của loài người luôn gắn liền với các hoạt động sáng tạo, từ việc tìm ra lửa, chế tạo các dụng cụ săn bắn, hái lượm tới việc chế tạo các tàu vũ trụ khám phá không gian. Do đó từ lâu ...

31/08/2017 09:28 - Nguyễn Minh Tân