TiaSang
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Không có ảnh

Nguyễn Phi Vân

Giới thiệu

Năm 2018: 7 chuyển động tiêu dùng lớn

2018 lại là một năm bất định khi mọi xu hướng tiêu dùng trên thế giới đều thay đổi. Tất cả bắt đầu từ sự hình thành của một thế hệ tiêu dùng hoàn toàn mới, thế hệ tiêu dùng số. Và họ có trong tay một ...

25/02/2018 08:00 - Nguyễn Phi Vân

Bảy xu hướng để khởi nghiệp

Để có tư duy và kiến thức “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” phải chăng ta cũng nên tìm hiểu và được dẫn dắt bằng hiểu biết về xu hướng thị trường quốc tế?

24/03/2017 08:00 - Nguyễn Phi Vân