TiaSang
Thứ hai, Ngày 29 tháng 5 năm 2017
Không có ảnh

Nguyễn Sĩ Dũng

Giới thiệu

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Vận hành nhất thể hóa theo mô hình đại nghị

Nhất thể hóa là việc Đảng hóa thân vào Nhà nước, chứ không phải việc Đảng kiêm nhiệm các chức danh của Nhà nước

27/05/2017 08:48 - Nguyễn Sĩ Dũng

Nhất thể hóa: Phân tích để lựa chọn mô hình

Nếu nhất thể hóa là việc Đảng hóa thân vào Nhà nước, thì lựa chọn mô hình để nhất thể hóa là điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải làm. Bởi vì rằng, nếu chúng ta lựa chọn mô hình thủ tướng chế ...

17/05/2017 06:00 - Nguyễn Sĩ Dũng

Giải mã những bất ổn từ đất đai

Sự kiện Đồng Tâm một lần nữa cảnh báo cho chúng ta rằng pháp luật về đất đai đang có vấn đề.

04/05/2017 10:26 - Nguyễn Sĩ Dũng

Nhất thể hoá: Tính chất cấp thiết của vấn đề

Xét về mặt kỹ trị, nhất thể hóa giữa Đảng và Nhà nước có thể là cải cách quan trọng nhất của công cuộc Đổi mới 2.0. Đây là cải cách vừa giúp chúng ta tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa giúp khắc ...

19/04/2017 08:30 - Nguyễn Sĩ Dũng

Đổi mới 2.0

Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại, đất nước ta đang thật sự bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đây là giai đoạn chúng ta vừa phải hợp tác, vừa phải cạnh tranh với các nước ...

10/04/2017 08:13 - Nguyễn Sĩ Dũng

Kinh tế của hàng rong

Trong tình hình đất nước hiện nay, hàng rong không phải là một vấn đề, mà là một giải pháp.

12/03/2017 12:06 - Nguyễn Sĩ Dũng

Brexit của trí thức ?

Với Brexit và kết quả của bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, có vẻ như khả năng ảnh hưởng lên xã hội của cả giới trí thức lẫn giới truyền thông đều đang bị suy giảm. Ít nhất, phe được các giới này ủng hộ đều ...

01/02/2017 10:50 - Nguyễn Sĩ Dũng

Lập pháp: Những vấn đề của quy trình

Làm luật thì cũng như làm bất cứ cái gì khác, quy trình đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy quy trình làm luật của chúng ta đã được quan tâm đổi mới rất nhiều trong thời gian qua, và ...

02/08/2016 08:27 - Nguyễn Sĩ Dũng

Giám sát của Quốc hội: Vấn đề khái niệm

Thực tế cho thấy, việc giám sát của Quốc hội quá nhiều như vậy không phải bao giờ cũng hợp lý và cũng bổ sung giá trị gia tăng. Chính vì vậy, để đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, quan trọng ...

20/07/2016 16:34 - Nguyễn Sĩ Dũng