TiaSang
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Thành Hải

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Giáo dục STEM, ĐH Missouri, Mỹ

­­STEM đã đến Hà Giang

Trung tâm Giáo dục cộng đồng TP Hà Giang vừa trở thành nơi đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình giáo dục STEM cho vùng miền có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam do một nhóm các nhà giáo dục ...

09/09/2017 08:44 - Nguyễn Thành Hải