TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 8 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Thế Trung

Giới thiệu

Tổng giám đốc công ty công nghệ DTT

Phát triển KH&CN: Một số khuyến nghị

Căn cứ vào mô hình tăng trưởng về khoa học và công nghệ (KH&CN) và thực trạng hoạt động KH&CN của Việt Nam, có thể thấy hiện nay KH&CN của chúng ta đang ở mức độ hai và quyết tâm tiến tới mức độ ba ...

19/01/2017 08:36 - Nguyễn Thế Trung