TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 3 năm 2019
Không có ảnh

Nguyễn Thị Thu Oanh

Giới thiệu

Kéo gần khoảng cách giữa viện, trường với doanh nghiệp

LTS: Trong bối cảnh tốc độ phát triển công nghệ mới và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, dưới áp lực ghê gớm từ các doanh nghiệp nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam, khối tư nhân trong nước ngày càng phải ...

10/04/2018 08:00 - Nguyễn Thị Thu Oanh