TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Không có ảnh

Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Quang Đồng*

Giới thiệu

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết 36a/NĐ-CP về Chính phủ điện tử, quá trình phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam đã có những thành tựu đầu tiên rất đáng mừng. Nhưng làm thế nào để có thể ‘lượng hóa’ bức tranh phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam để từ đó tạo ra được động lực lẫn áp lực khiến các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương phải thay đổi, phải tăng tốc tiến độ ‘số hóa’ hoạt động công quyền?

Phát triển Chính phủ điện tử: Những vấn đề lưu ý

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết 36a/NĐ-CP về Chính phủ điện tử, quá trình phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam đã có những thành tựu đầu tiên rất đáng mừng. Nhưng làm thế nào để có thể ...

25/07/2018 07:27 - Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Quang Đồng*