TiaSang
Thứ 5, Ngày 17 tháng 10 năm 2019
Không có ảnh

Nguyễn Trịnh Đôn*

Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu hóa sinh của TS. Sarah E. O’Connor** tại Trung tâm John Innes (Anh) vừa xác định được hai enzyme quan trọng, hoàn tất quá trình tìm kiếm các bước sinh tổng hợp chất chống ung thư vinblastine ở cây dừa cạn. Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Science ngày 3/5/20181, mở ra tương lai sản xuất dược chất quý này trên quy mô lớn bằng công nghệ sinh học.

Con đường sinh tổng hợp chất chống ung thư vinblastine từ cây dừa cạn

Nhóm nghiên cứu hóa sinh của TS. Sarah E. O’Connor** tại Trung tâm John Innes (Anh) vừa xác định được hai enzyme quan trọng, hoàn tất quá trình tìm kiếm các bước sinh tổng hợp chất chống ung thư ...

07/06/2018 07:30 - Nguyễn Trịnh Đôn*