TiaSang
Thứ 5, Ngày 21 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Tuấn

Giới thiệu

Danh tiếng từ phần đầu tiên của Ridley Scott, tài năng của đạo diễn Dennis Villeneuve cùng trailer tuyệt đẹp đã ra mắt khiến “Blade Runner 2049” trở thành tác phẩm đáng mong đợi nhất 2017.

“Blade Runner 2049” - tác phẩm đáng mong đợi nhất 2017

Danh tiếng từ phần đầu tiên của Ridley Scott, tài năng của đạo diễn Dennis Villeneuve cùng trailer tuyệt đẹp đã ra mắt khiến “Blade Runner 2049” trở thành tác phẩm đáng mong đợi nhất 2017.

23/06/2017 16:43 - Nguyễn Tuấn