TiaSang
Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Không có ảnh

Nguyễn Văn Lợi

Giới thiệu

GS.TS Nguyễn Văn Lợi, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, nghiên cứu Ngữ âm học, Ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Lịch sử ngôn ngữ Đông Nam Á.

Sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục cần cho ai?

Dư luận đã dấy lên những cuộc tranh cãi sau thông tin Sách công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị Hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá không đạt. Một số ủng hộ cách đánh giá của Hội đồng thẩm định, ...

19/09/2019 11:13 - Nguyễn Văn Lợi