TiaSang
Thứ 4, Ngày 19 tháng 9 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Xuân Quang

Giới thiệu

TS, Viện KH&CN Nhiệt điện lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội

Đốt rác phát điện, tiềm năng và hiện thực cho Việt Nam

Là một dạng công nghệ được áp dụng khá phổ biến tại các nước phát triển, đốt rác phát điện đã đem lại những hiệu quả nhất định trong việc xử lý rác, giảm ô nhiễm môi trường với khả năng xử lý lượng ...

01/11/2017 09:16 - Nguyễn Xuân Quang