TiaSang
Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Không có ảnh

Oswald Beaujean

Giới thiệu

Một gắn kết khác thường trong âm nhạc

Album “Hommage à Penderecki” không chỉ là một minh chứng cho tình bạn giữa nhà soạn nhạc Ba Lan Krzysztof Penderecki và nghệ sỹ violin Anne-Sophie Mutter mà còn cho thấy những gắn kết lớn gần giữa ...

22/09/2019 08:30 - Oswald Beaujean