TiaSang
Chủ nhật, Ngày 8 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Ousmane Dione

Giới thiệu

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Phát triển ĐBSCL: Cần định hướng mang tính khu vực

Để phát triển ĐBSCL cần có sự thay đổi cơ bản về mô hình – từ cách nhìn bó hẹp trong phạm vi đồng ruộng, địa phương sang tầm nhìn bao quát được nhiều địa phương, toàn khu vực, vượt qua ranh giới địa ...

01/10/2017 08:30 - Ousmane Dione