TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Paul Halmos

Giới thiệu

Cách học tốt nhất là thực hành, cách dạy dở nhất là giảng giải

Lời người dịch. Paul Richard Halmos (1916-2016) là nhà toán học Mĩ gốc Hung, một trong số nhà khoa học Do Thái có ảnh hưởng lớn của nửa sau thế kỷ 20, có nhiều đóng góp nền tảng trong nhiều lĩnh vực ...

22/03/2019 08:00 - Paul Halmos