TiaSang
Thứ 6, Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Không có ảnh

Phạm Chi Lan

Giới thiệu

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nguyên là Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

Tư duy lại sự phát triển của Việt Nam

Điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là đứng yên trong khi cả thế giới đang chuyển động, đó là chia sẻ từ một số đồng chí cán bộ quản lý cấp cao khi trao đổi với tôi. Chúng ta không thể đứng yên ...

26/06/2017 08:30 - Phạm Chi Lan

Khát vọng Đổi mới lần hai

Những vấn đề như nợ công cao, nợ xấu lớn và kéo dài, tăng trưởng năng suất thấp và sụt giảm, cùng với các vấn đề như thiên tai, ô nhiễm môi trường… trong năm qua khiến cuộc Đổi mới lần thứ hai đã ...

25/01/2017 10:33 - Phạm Chi Lan

Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) không chỉ là R&D mà nên hiểu là một quá trình học hỏi để cải tiến một cách liên tục. Hệ thống ĐMST nên được hiểu là một mạng lưới các tổ chức, các tác nhân cùng với các thể ...

07/12/2016 09:37 - Phạm Chi Lan