TiaSang
Thứ 6, Ngày 21 tháng 7 năm 2017
Không có ảnh

Phạm Hoàng Văn

Giới thiệu

Kể từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ không được tiếp tục nhận tín dụng bao cấp qua chương trình IDA của World Bank (WB). Sự kiện này là điều được dự kiến trước và nằm trong xu hướng giảm tiếp nhận ODA ở Việt Nam đã diễn ra từ vài năm qua, nhưng nó vẫn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta hai thực tế: (1) Việt Nam phải chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa trên hỗ trợ nước ngoài sang một kinh tế cạnh tranh trên thị trường quốc tế; (2) Cộng đồng quốc tế nay đã thay đổi một cách mạnh mẽ và để thích ứng, những nước

Tạm biệt IDA nhưng không luyến tiếc

Kể từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ không được tiếp tục nhận tín dụng bao cấp qua chương trình IDA của World Bank (WB). Sự kiện này là điều được dự kiến trước và nằm trong xu hướng giảm tiếp nhận ODA ở ...

22/06/2017 09:12 - Phạm Hoàng Văn

Nợ Hy Lạp - khủng hoảng tiền tệ Euro: Bài toán khó giải và sẽ còn lặp lại

Chuyện một nước nhỏ không thể trả nợ đúng hạn là một biến cố thường lệ của một hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu dựa trên tín dụng và đầu tư. Vì lý do này, chúng ta có những tổ chức như ...

16/07/2015 08:24 - Phạm Hoàng Văn