TiaSang
Thứ 4, Ngày 18 tháng 7 năm 2018
Không có ảnh

Phạm Khiêm Ích

Giới thiệu

Quan niệm của Einstein về đạo vũ trụ

Đạo vũ trụ (cosmic religion) theo quan điểm của Albert Einstein* được coi như “tôn giáo của tương lai”**, một thứ tôn giáo “bao trùm cả tự nhiên lẫn tâm linh”, “dựa trên một ý thức tôn giáo nảy sinh ...

14/07/2017 08:30 - Phạm Khiêm Ích