TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Không có ảnh

Phạm Khiêm Ích

Giới thiệu

Quan niệm của Einstein về đạo vũ trụ

Đạo vũ trụ (cosmic religion) theo quan điểm của Albert Einstein* được coi như “tôn giáo của tương lai”**, một thứ tôn giáo “bao trùm cả tự nhiên lẫn tâm linh”, “dựa trên một ý thức tôn giáo nảy sinh ...

14/07/2017 08:30 - Phạm Khiêm Ích