TiaSang
Thứ 6, Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Không có ảnh

Phạm Quang Minh

Giới thiệu

GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đã đến lúc phải đổi mới trong nghiên cứu KHXH&NV

30 năm trước, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, nhưng cho đến hôm nay, mặc dù đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ, phải thừa nhận là quá trình đổi mới đã diễn ra với tốc độ rất chậm, dẫn đến ...

24/01/2017 09:30 - Phạm Quang Minh