TiaSang
Thứ 5, Ngày 27 tháng 7 năm 2017
Không có ảnh

Phạm Thị Ly

Giới thiệu

HĐKH trường đại học: Vì sao vai trò mờ nhạt ?

Ở Việt Nam, Hội đồng Khoa học (HĐKH), dù ở đại học công hay tư, đều chỉ là tổ chức tư vấn, chứ không phải tổ chức có thẩm quyền cao nhất về mặt học thuật như thông lệ quốc tế. Không những thế, với ...

14/03/2017 08:00 - Phạm Thị Ly

Dạy thêm: Không thể lấy cái sai này để chữa một cái sai khác

Dạy thêm học thêm là hệ quả trực tiếp của đồng lương giáo viên quá thấp, và là hệ quả gián tiếp của lối dạy, học, và thi cử nhằm vào kiến thức thay vì nhằm vào phát triển năng lực và nhân cách.

05/10/2016 14:07 - Phạm Thị Ly

Vai trò của trường Đại học trong xây dựng môi trường sáng tạo khởi nghiệp

Trường ĐH có vai trò như thế nào trong việc tạo ra môi trường đổi mới sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp ? Cho đến nay, vai trò này gần như bằng không. Các trường ĐH đang theo đuổi những hoạt ...

07/06/2016 00:00 - Phạm Thị Ly