TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Không có ảnh

Phạm Thị Thanh Hải - Trần Thị Mỹ An

Giới thiệu

Trường học Mới là trào lưu sư phạm-văn hóa quan trọng nhất ở châu Âu và nước Mỹ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Nó đã đề ra những quan niệm và nguyên tắc giáo dục mang tính tiến bộ, trực tiếp đi vào bản chất của mục tiêu giáo dục hiện đại, thay thế lối mòn của giáo dục truyền thống thụ động.

Mô hình trường học Mới

Trường học Mới là trào lưu sư phạm-văn hóa quan trọng nhất ở châu Âu và nước Mỹ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Nó đã đề ra những quan niệm và nguyên tắc giáo dục mang tính tiến bộ, trực tiếp ...

20/10/2017 08:24 - Phạm Thị Thanh Hải - Trần Thị Mỹ An