TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 9 năm 2017
Không có ảnh

Phạm Toàn

Giới thiệu

Nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Toàn, sáng lập nhóm "Cánh buồm" với mục tiêu xây dựng bộ sách giáo khoa làm mẫu theo định hướng hiện đại hóa nền giáo dục Việt Nam.

Tản mạn đầu xuân về lý tưởng của những con Gà nhép

Xin giới thiệu luôn để khỏi hiểu nhầm: năm 2011, một nhà báo già tuy về hưu nhưng vẫn còn sắc sảo, đã mô tả nhóm Cánh Buồm là một con gà trống già theo sau là mấy con gà nhép. Tôi sẽ kể hầu các bạn ...

09/02/2017 08:45 - Phạm Toàn