TiaSang
Thứ 4, Ngày 25 tháng 4 năm 2018
Không có ảnh

Phạm Văn Lam - Nguyễn Phương Thái

Giới thiệu

Bức tranh khái quát về Mạng từ và Mạng từ tiếng Việt

Mạng từ trước hết là một tài nguyên từ vựng dành cho máy tính. Hàng loạt công việc liên quan đến ứng dụng máy tính vào xử lí ngôn ngữ tự nhiên và liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như dịch máy, ...

14/06/2017 08:00 - Phạm Văn Lam - Nguyễn Phương Thái