TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019
Không có ảnh

Phan Hoàng Lan

Giới thiệu

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, phụ trách nghiên cứu và xây dựng các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công nghệ pháp lý: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Trong bối cảnh cả vấn đề làm luật và tiếp cận, thực thi luật đang gặp phải nhiều khó khăn, phức tạp với sự giúp đỡ của công nghệ pháp lý, cả hai đối tượng này đều có thể giảm thời gian, chi phí và ...

26/02/2019 08:00 - Phan Hoàng Lan

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia – tình hình Việt Nam và bài học quốc tế

Bài viết chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tế từ quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại bang Ohio, Hoa Kỳ.

11/08/2016 00:00 - Phan Hoàng Lan