TiaSang
Thứ 5, Ngày 29 tháng 6 năm 2017
Không có ảnh

Phan Việt

Giới thiệu

Nhà văn, nhà nghiên cứu, là tác giả của một số tác phẩm như: "Phù phiếm truyện"; "Nước Mỹ, nước Mỹ"; "Tiếng người"; bộ sách "Bất hạnh là một tài sản"... Hiện đang giảng dạy tại trường Công tác xã hội, Đại học South Carolina, Hoa Kỳ.

Tôi xuất gia gieo duyên (hay: Về vai trò của giới tinh hoa và về sự cống hiến cho xã hội)

Tạp chí Tia Sáng số Xuân năm nay có chủ đề “vai trò của giới tinh hoa trong thời kỳ đổi mới”. Trong thư mời viết bài, ban biên tập đề dẫn rằng “chủ đề này được đặt ra trong bối cảnh thế giới vừa diễn ...

05/02/2017 10:00 - Phan Việt