TiaSang
Chủ nhật, Ngày 17 tháng 12 năm 2017
Không có ảnh

Phan Việt

Giới thiệu

Nhà văn, nhà nghiên cứu; hiện giảng dạy tại trường Công tác xã hội, Đại học South Carolina, Hoa Kỳ.

Đời rút cuộc là để làm gì ? (hay phần 2 của bài “Tôi xuất gia gieo duyên”)

Tôi rất cảm ơn bài viết của anh Nguyễn Hải Hoành*. Trong bài viết này, anh đặt ra một số câu hỏi cần được tìm hiểu một cách nghiêm túc. Đạo Phật – với tư cách một hệ thống giải thích về con người và ...

29/07/2017 08:30 - Phan Việt

Tôi xuất gia gieo duyên (hay: Về vai trò của giới tinh hoa và về sự cống hiến cho xã hội)

Tạp chí Tia Sáng số Xuân năm nay có chủ đề “vai trò của giới tinh hoa trong thời kỳ đổi mới”. Trong thư mời viết bài, ban biên tập đề dẫn rằng “chủ đề này được đặt ra trong bối cảnh thế giới vừa diễn ...

05/02/2017 10:00 - Phan Việt