TiaSang
Thứ 4, Ngày 25 tháng 4 năm 2018
Không có ảnh

Phi Vân

Giới thiệu

Khai thác tính bản địa bằng sức mạnh công nghệ

Nếu nói về bề dày kinh nghiệm và khoa học quản trị, các doanh nghiệp Việt Nam còn thua các nước trong khu vực và trên thế giới rất xa. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ hiện nay, Việt Nam đang có ...

19/06/2017 14:04 - Phi Vân