TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Philip Ball

Giới thiệu

Vật lý sẽ thế nào nếu Einstein chưa từng xuất hiện? Hoặc sinh học sẽ ra sao nếu không có Darwin? Nếu chỉ nhìn từ một phía thì sẽ chẳng có gì thay đổi mấy: những phát hiện hay những định lý của họ sớm muộn cũng sẽ được một ai khác tìm ra. Đó chính là điều kì lạ về những “người hùng” trong khoa học: Một mặt họ được tôn vinh, tên họ được dùng để đặt cho các viện nghiên cứu, các đơn vị đo và các nguyên tố hóa học, vậy nhưng mặt khác họ cũng có thể bị xóa sổ và bị thay thế trong dòng hiểu biết khoa h

Một bảng tuần hoàn khác

“Bảng tuần hoàn” là một tác phẩm thường xuyên giữ vị trí đầu bảng trong bảng bầu chọn những cuốn sách hay nhất viết về khoa học của nhà văn người Ý Primo Levi – người đã dành gần hết cuộc đời học ...

14/12/2019 07:15 - Philip Ball

Nếu không có Darwin?

Vật lý sẽ thế nào nếu Einstein chưa từng xuất hiện? Hoặc sinh học sẽ ra sao nếu không có Darwin? Nếu chỉ nhìn từ một phía thì sẽ chẳng có gì thay đổi mấy: những phát hiện hay những định lý của họ sớm ...

17/09/2018 08:32 - Philip Ball