TiaSang
Thứ 7, Ngày 23 tháng 2 năm 2019
Không có ảnh

P.V

Giới thiệu

Tọa đàm "Trung Hoa và lịch sử đồng hoá Bách Việt" PV

Buổi tọa đàm do tạp chí Tia Sáng tổ chức sẽ tập trung trả lời câu hỏi vì sao trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, người Việt vẫn không bị đồng hóa.

21/09/2016 14:53 - P.V

Người đàn ông cao có hạnh phúc không?

Ngày 6/8 sắp tới sẽ diễn ra buổi nói chuyện khoa học của Tiến sĩ ngôn ngữ học Trịnh Hữu Tuệ về hai quan niệm về ngôn ngữ của Noam Chomsky (Mỹ) và Cao Xuân Hạo (Việt Nam).

03/08/2016 09:41 - P.V

Đo lường quang học tại Viện Đo lường Việt Nam: Định hướng phát triển

Đo lường là một lĩnh vực khoa học và công nghệ chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng, gắn chặt với sự phát ...

11/06/2016 00:00 - P.V