TiaSang
Thứ hai, Ngày 9 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Stephen Brusatte

Giới thiệu

Khủng long đã phải trải qua hàng chục triệu năm nhọc nhằn mới có thể thống trị Trái đất. Những nghiên cứu mới dựa trên hóa thạch đã chứng minh cho điều đó. 

Chiến thắng đầy bất ngờ của khủng long

Khủng long đã phải trải qua hàng chục triệu năm nhọc nhằn mới có thể thống trị Trái đất. Những nghiên cứu mới dựa trên hóa thạch đã chứng minh cho điều đó. 

07/08/2019 08:00 - Stephen Brusatte