TiaSang
Thứ 4, Ngày 23 tháng 5 năm 2018
Không có ảnh

Thanh Trúc

Giới thiệu

Trên cơ sở hợp tác truyền thống giữa Bệnh viện trung ương quân đội 108 và trường đại học Tổng hợp Tubingen (CH Liên bang Đức), Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt – Đức (VGCare) đã chính thức khai trương vào ngày 16/1/2018 với kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học ngành Y, đặc biệt là lĩnh vực bệnh lâm sàng các bệnh nhiệt đới và sinh học phân tử.

Trung tâm nghiên cứu y học Việt – Đức: Thúc đẩy nghiên cứu về các bệnh nhiệt đới và sinh học phân tử

Trên cơ sở hợp tác truyền thống giữa Bệnh viện trung ương quân đội 108 và trường đại học Tổng hợp Tubingen (CH Liên bang Đức), Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt – Đức (VGCare) đã chính thức khai trương ...

17/01/2018 11:28 - Thanh Trúc