TiaSang
Thứ 5, Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Không có ảnh

Thanh Trúc

Giới thiệu

Trên cơ sở hợp tác truyền thống giữa Bệnh viện trung ương quân đội 108 và trường đại học Tổng hợp Tubingen (CH Liên bang Đức), Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt – Đức (VGCare) đã chính thức khai trương vào ngày 16/1/2018 với kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học ngành Y, đặc biệt là lĩnh vực bệnh lâm sàng các bệnh nhiệt đới và sinh học phân tử.

Tăng tuổi hưu phải gắn với thị trường lao động

Tăng tuổi hưu không chỉ để cân đối quỹ hưu trí mà còn liên quan đến điều tiết thị trường lao động. Mặc dù vậy, tới nay các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời cho những vấn ...

15/07/2018 07:40 - Thanh Trúc