TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Không có ảnh

Thu Quỳnh

Giới thiệu

Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chậm lại

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2016 chậm hơn cùng kỳ năm ngoái, GDP ước tính chỉ tăng 5,5% so với mức 6,3% trong nửa đầu 2015, theo Báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam ...

21/07/2016 00:00 - Thu Quỳnh

Kết nối nhà khoa học và công chúng

Các nhà khoa học đang nghiên cứu những gì? Những công trình khoa học có tính ứng dụng của họ mang ý nghĩa như thế nào, có thể tác động gì tới đời sống? Chúng đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải nỗ lực và ...

18/07/2016 00:00 - Thu Quỳnh

Chính sách hộ khẩu: Cần bỏ rào cản “ngụ cư”

Trong hơn 50 năm qua, hộ khẩu đã được sử dụng làm công cụ quản lý xã hội, kế hoạch hóa kinh tế và kiểm soát di cư, đặc biệt là trong thời bao cấp nhưng cũng tạo ra rất nhiều rào cản đối với những ...

06/07/2016 00:00 - Thu Quỳnh

S4VN hướng tới góp phần minh bạch hóa môi trường học thuật

Trong khoảng một năm nay, nhóm Trắc lượng khoa học Việt Nam (viết tắt là S4VN), gồm ba nhà nghiên cứu Việt Nam tại Đài Loan là Huỳnh Hữu Hiền, Phạm Hiệp, Trần Danh Nhân, đã chủ động tiến hành thống ...

09/06/2016 00:00 - Thu Quỳnh

Bất hợp lý trong mô hình đào tạo ở Học viện KHXH?

Theo ý kiến của PGS.TS. Vương Xuân Tình (Viện Hàn lâm KHXH VN), Học viện Khoa học Xã hội (Học viện KHXH) được xây dựng với mục đích chuyên đào tạo sau đại học thay cho nhiệm vụ tương ứng của các viện ...

08/06/2016 00:00 - Thu Quỳnh