TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Không có ảnh

Thường Xuân

Giới thiệu

Trong khán phòng vắng nhưng ấm, những chân dung phiếm chỉ có thể nói được nhiều hơn với một khán giả vô ưu.

Những gương mặt cuộc đời

Trong khán phòng vắng nhưng ấm, những chân dung phiếm chỉ có thể nói được nhiều hơn với một khán giả vô ưu.

15/12/2017 16:28 - Thường Xuân