TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Tom Kompier

Giới thiệu

Thư ký thứ nhất phụ trách về nước và biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Hà Lan.

Thời gian vẫn còn nếu hành động ngay từ bây giờ

Như tất cả chúng ta đều biết, đồng bằng sông Cửu Long đang chịu sức ép rất lớn, mà nguyên nhân chủ yếu chính là phương thức phát triển từ nhiều thập kỉ nay. Mặc dù trong quá khứ nó đã mang lại hiệu ...

05/12/2016 14:18 - Tom Kompier