TiaSang
Thứ 6, Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Không có ảnh

Trần Đình Phong

Giới thiệu

TS, Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (USTH)

Đầu tư thiết bị như thế nào cho hiệu quả ?

TS. Trần Đình Phong, trưởng khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano (ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH) đã trao đổi ý kiến của mình về các trang thiết bị trong nghiên cứu khoa học và ...

06/07/2017 08:10 - Trần Đình Phong

Tài trợ nghiên cứu cơ bản theo mô hình ba mức

Tài trợ cho nghiên cứu theo cách thức hiện nay của Quỹ Nafosted có thể đem lại hiệu quả tức thời cho khoa học Việt Nam nhưng về lâu dài, việc duy trì tài trợ mang tính dàn trải, ngắn hạn và chạy theo ...

30/12/2016 10:38 - Trần Đình Phong