TiaSang
Chủ nhật, Ngày 25 tháng 6 năm 2017
Không có ảnh

Trần Đình Phong

Giới thiệu

TS, Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (USTH)

Tài trợ nghiên cứu cơ bản theo mô hình ba mức

Tài trợ cho nghiên cứu theo cách thức hiện nay của Quỹ Nafosted có thể đem lại hiệu quả tức thời cho khoa học Việt Nam nhưng về lâu dài, việc duy trì tài trợ mang tính dàn trải, ngắn hạn và chạy theo ...

30/12/2016 10:38 - Trần Đình Phong